Voorwaarden:

 • Bij het maken van de afspraak ga ik ervan uit dat u kennis heeft genomen van de voorwaarden en hiermee akkoord gaat.
 • Annuleren van een afspraak is kosteloos mogelijk tot uiterlijk 24 uur voor aanvang.
 • Afspraken voor maandag moeten de vrijdag ervoor, voor 12 uur geannuleerd worden.
 • Gebruik van medicijnen dient u altijd te melden
 • Voor aanvang van de eerste behandeling zal ik u een aantal vragen stellen over uw medische verleden
 • Bij twijfel over een bepaalde aandoening of blessure zal de behandeling worden gestaakt
 • Hygiëne en ethiek zijn in mijn praktijk heel belangrijk. Ik verwacht van mijn klanten dat ze daar eveneens zorg voor dragen.
 • De gegevens welke worden verstrekt aan mij, worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit aan derden verstrekt.
 • Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt om met u te communiceren en verder niet.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor de informatie die u tijdens de intake geeft.
 • Er zijn vaste openingstijden, andere momenten zijn in overleg mogelijk.
 • Ik ga vertrouwelijk om met uw persoonlijke gegevens. 
 • Bij jonge cliënten, tot 16 jaar, is een ouder of verzorger aanwezig.
 • uw mobiele telefoon staat uit tijdens de behandeling.
 • Behandelingen zijn niet bedoeld als vervanging voor reguliere medische behandelingen.
 • Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaard u dat u mij nooit aansprakelijk kan stellen voor enige gevolgen, bijwerkingen en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een massage die ik heb gegeven.

Aanprakelijkheid

Happy Humans & Horses stelt zich niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel, diefstal- verlies- of beschadiging van eigendommen in de praktijk, of de directe omgeving van het gebouw.

Restitutie na aanschaf van een rittenkaart is niet mogelijk. Onder geen enkele voorwaarden. U heeft de keuze om een ander persoon van uw rittenkaart gebruik te laten maken.

Mailverkeer

 • Aan e-mailberichten kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Happy Humans & Horses  garandeert niet dat e-mailberichten (inclusief de bijlagen) vrij kunnen zijn van onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen.
 • Happy Humans & Horses kan te allen tijde nader te bepalen regels stellen.
 • Voor de inhoud van de informatie van deze bronnen draagt Happy Humans & Horses  dan ook geen enkele verantwoordelijkheid.

Happy Humans & Horses (Sabine Harink – Mijsters)  is zich ervan bewust dat u vertrouwen stelt in haar, en ziet het dan ook als haar verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. 

Op deze pagina laat ik u weten welke gegevens ik verzamel, waarom ik deze gegevens verzamel en hoe ik hiermee uw gebruikservaring verbeter. Zo snapt u precies hoe ik werk.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Happy Humans & Horses. U dient zich ervan bewust te zijn dat  Happy Humans & Horses niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Happy Humans & Horses respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u haar verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Het gebruik van verzamelde gegevens

Welke persoongegevens verzamel ik?

 • Naam
 • adres voor Facturatie
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • eventuele lichamelijke klachten

Waar worden jouw gegevens opgeslagen en met wie worden ze gedeeld?

 • Word
 • Excel
 • boekhouder (facturatie)

Gebruik van mijn diensten

Communicatie
Wanneer u e-mails of andere berichten naar mij verzendt, is het mogelijk dat ik die berichten bewaar.

Ik vraag u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk om uw vraag naar een betreffende behandeling voor u of uw paard goed uit te kunnen voeren.  

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld. Ik ben verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Toestemming

Ik heb voor mijn dagelijkse werkzaamheden uw gegevens nodig. Om goed te werk te gaan en een goed behandelplan op te stellen voor u of uw paard. 

En ook voor het versturen van facturen.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Ik bied al mijn cliënten de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op een bepaald moment aan Happy Humans & Horses is verstrekt, hiervoor is een bericht naar info@happyhumansandhorses.nl voldoende.

Vragen en feedback

Heeft u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met mij opnemen.